Agility

2023

Tällä hetkellä kerholla ei ole aktiivista agilitytoimintaa.

Kerholla on rallytokoa varten hankittuna putki ja siihen painot sekä 4 agiestettä, joita voi käyttää.

 


 

Agility eli koirien esteratakilpailu on laji, jota voi harrastaa kuka tahansa. Se on avoin kaiken rotuisille koirille, myös sekarotuisille. Agilityssä menestyminen edellyttää koiralta yhteiskuntakelpoisuutta, hyvää fyysistä kuntoa, toimintakykyä ja ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ohjaajan kanssa. Agilityssä ihminen ohjaa koiran virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti tuomarin suunnitteleman radan läpi. Ratatyyppejä on kaksi: agilityrata ja hyppyrata. Radalla on yleensä 12–20 estettä. 

Lajin tarkoituksena on kehittää koiran toimintakykyä ja älykkyyttä siten, että se suorittaa kilpailuradalla erilaisia esteitä. Agility on kasvattava, urheilullinen kilpailumuoto, joka parantaa koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Agilityssä koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista 1-luokka on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille. Ykkösluokassa menestyneet nousevat 2-luokkaan ja siinä menestyneet vuorostaan 3-luokkaan. Tasoluokkien eroina ovat radan pituus ja sen vaikeusaste sekä koiran suoritusnopeus, jota käytetään ihanneajan määritykseen. Kaikissa tasoluokissa koirat jaetaan säkäkorkeuden perusteella kolmeen kokoluokkaan: mini-, medi- ja maxi-luokkaan. Mini-koiran säkäkorkeus alle 35 cm, medi-koiran säkäkorkeus 35-42.99 cm ja maksi-koiran säkäkorkeus on 43 cm tai yli. Kilpailevan koiran täytyy olla vähintään 18 kuukauden ikäinen, terve, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Koiran tulee myös olla perustottelevainen.  Lajin harjoittelun voi aloittaa jo nuorella, terveellä koiralla, mutta liikaa rasitusta tulee välttää. 


JAOSTON TOIMINTA

 

 

Jaoston vetäjänä toimivat Johanna Kohtalo ja Tiina Huttula
johanna.kohtalo@gmail.com ja huttulatiina@gmail.com